วิธีการรับสินค้า

การจัดส่งสินค้า

1. ส่งทางไปรษณีย์

    - แบบ EMS: สินค้าชิ้นแรก ราคา 60 บาท และชิ้นต่อไปบวกเพิ่มชิ้นละ 15 บาท (สินค้าส่งถึงปลายทาง ภายใน 1-4 วันทำการ) ยกเว้นสินค้า ประเภทอุปกรณ์กีฬา และสินค้าเบ็ดเตร็ด ต้องผ่านการชั่งน้ำหนัก เพื่อคำนวณราคาค่าจัดส่งสินค้า


ค่าบริการไปรษณีย์ (EMS)
น้อยกว่า     20 กรัม 
ค่าบริการ   32 บาท
น้อยกว่า    100 กรัม 
ค่าบริการ   37 บาท
น้อยกว่า    250 กรัม 
ค่าบริการ   42 บาท
น้อยกว่า    500 กรัม 
ค่าบริการ   52 บาท
น้อยกว่า  
1,000 กรัม หรือ กิโลกรัม ค่าบริการ   67 บาท
น้อยกว่า  1500 กรัม 
ค่าบริการ   82 บาท
น้อยกว่า  
2,000 กรัม หรือ กิโลกรัม ค่าบริการ   97 บาท
น้อยกว่า  2500 กรัม 
ค่าบริการ 122 บาท
น้อยกว่า  
3,000 กรัม หรือ กิโลกรัม  ค่าบริการ 137 บาท
น้อยกว่า  3,500 กรัม 
ค่าบริการ 157 บาท
น้อยกว่า  
4,000 กรัม หรือ กิโลกรัม ค่าบริการ 177 บาท
น้อยกว่า  4,500 กรัม 
ค่าบริการ 187 บาท
น้อยกว่า  
5,000 กรัม หรือ กิโลกรัม  ค่าบริการ 237 บาท
น้อยกว่า  5,500 กรัม 
ค่าบริการ 242 บาท
น้อยกว่า  
6,000 กรัม หรือ กิโลกรัม  ค่าบริการ 267 บาท
น้อยกว่า  6,500 กรัม 
ค่าบริการ 282 บาท
น้อยกว่า  
7,000 กรัม หรือ กิโลกรัม ค่าบริการ 337 บาท
น้อยกว่า  7,500 กรัม 
ค่าบริการ 342 บาท
น้อยกว่า  
8,000 กรัม หรือ กิโลกรัม ค่าบริการ 367 บาท
น้อยกว่า  8,500 กรัม 
ค่าบริการ 387 บาท
น้อยกว่า  
9,000 กรัม หรือ กิโลกรัม  ค่าบริการ 427 บาท
น้อยกว่า  9,500 กรัม 
ค่าบริการ 457 บาท
น้อยกว่า 
10,000 กรัม หรือ 10 กิโลกรัม  ค่าบริการ 487 บาท


พัสดุในประเทศ (ธรรมดา)

น้ำหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม 20 บาท

น้ำหนักไม่เกิน กิโลกรัม 50 บาท

น้ำหนักไม่เกิน กิโลกรัม 35 บาท

น้ำหนักไม่เกิน 4 กิโลกรัม 65 บาท

น้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม 80 บาท

น้ำหนักไม่เกิน 6 กิโลกรัม 95 บาท

น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 110 บาท

น้ำหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัม 125 บาท

น้ำหนักไม่เกิน 9 กิโลกรัม 140 บาท

น้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม 155 บาท

น้ำหนักไม่เกิน 11 กิโลกรัม 170 บาท

น้ำหนักไม่เกิน 12 กิโลกรัม 185 บาท

น้ำหนักไม่เกิน 13 กิโลกรัม 200 บาท

น้ำหนักไม่เกิน 14 กิโลกรัม 215 บาท

น้ำหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม 230 บาท

น้ำหนักไม่เกิน 16 กิโลกรัม 245 บาท

น้ำหนักไม่เกิน 17 กิโลกรัม 260 บาท

น้ำหนักไม่เกิน 18 กิโลกรัม 275 บาท

น้ำหนักไม่เกิน 19 กิโลกรัม 290 บาท

น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม 305 บาท

 


2. ส่งทางบริษัทขนส่งเอกชน

    - กรุณาเลือกบริษัทขนส่งเอกชน ที่ท่านต้องการใช้บริการ ในหน้าบทความ (เก็บค่าจัดส่งสินค้าปลายทาง ราคาค่าจัดส่งสินค้าเริ่มต้นที่ 40 บาท)


3. ส่งทางรถไฟ

    - ทุกจังหวัด ที่มีสถานีรถไฟผ่าน เบอร์โทรศัพท์ 1690 และ 0-2220-4666 (เก็บค่าจัดส่งสินค้าต้นทาง ราคาเริ่มต้นที่ 200 บาท)


4. ส่งทางรถทัวร์

    - ทุกจังหวัด ที่มี บริษัทรถทัวร์อยู่ในพื้นที่ (เก็บค่าจัดส่งสินค้าต้นทาง ราคาเริ่มต้นที่ 250 บาท)


5. ส่งสินค้าถึงที่หมายด้วย รถจักยานยนต์

    เฉพาะกรุงเทพ ฯ และเขตปริมณฑล รวมถึงอำเภอในจังหวัดข้างเขียง (คลองประปา, ประชาชื่น, ศาลายา, บางขุนเทียน, สำโรง, บางนา, มีนบุรี, หนองจอก, สวนสยาม, ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต) เก็บค่าจัดส่งสินค้าปลายทาง ค่าบริการจัดส่งสินค้าเริ่มต้นที่ 80 บาท ถึง 500 บาท)


หมายเหตุ

   - หากลูกค้ามีความประสงค์จะใช้บริการจัดส่งสินค้าแบบใด หรือกับบริษัทขนส่งเอกชนรายใด กรุณาแจ้งให้ทางร้านทราบ

    การจัดส่งสินค้า ทางบริษัทขนส่งสินค้าเอกชน, รถไฟ และรถทัวร์ ทางร้านคิดค่านำฝากเริ่มต้นที่ 80 บาท โดยประมาณ